Onze kennis

Onze kennis

Op de volgende vakgebieden hebben onze medewerkers de nodige kennis en ervaring:

  • Elektrotechniek (sterk- en zwakstroom)
  • Zonne Energie
  • Gas, water en lucht
  • Verwarmingstechniek
  • Daktechniek
  • Sanitair
  • Koeltechniek/STEK

Verder kunnen wij tezamen met onze partners u helpen op het gebied van brandpreventie, persoonlijke beveiliging, domotica en ICT.

Scroll to Top