Erkenningen en normen

Erkenningen en normen

Als installateur is het noodzakelijk te zijn voorzien van de juiste certificering, zowel voor het produkt als de uitvoerende organisatie, welke bijdraagt aan een kwalitaitief professionele en betrouwbare installatie. Binnen de code van selectie juiste produkten, engineering en uitvoering brengen wij onze werkzaamheden ten uitvoer.

Hierdoor verplichtten wij ons om binnen elke discipline van de door ons uitgevoerde, of als regievoerder, installaties te voorzien van de juiste certificering.

In geval uitvoering door derden, binnen onze regievoering, dragen wij zorg voor controle op deze norm, opdat u als klant, ten allen tijdde bent voorzien van de juiste waarborging van uw investering en kwaliteit daarvan. Niet onbelangrijk mbt garantie en verzekering van uw investering, alsook de eventuele risico’s ten gevolge van ondeugdelijke installaties.

Door te kiezen voor een erkende installateur voorkomt u risico’s bij gevolgschade e.d. in een tijd waar o.a. verzekeraars kritisch zijn mbt schade en uitkering daarvan.

Wellicht dat bijvoorbeeld een verzekerings polis of arbo regel (bedrijven) er niets over zegt, voorkomen is beter dan genezen in een dergelijke benadering, het is maar dat u zich beseft dat dit wel een punt van discussie kan zijn.

Op termijn zal de normering van kwaiteit mbt produkt en installatie daarvan, vanuit de branche vertegenwoordiging en het ministerie worden verplicht voor elke installateur, hetgeen wij toejuigen, voor een eerlijke markt binnen de concurrentie en als bescherming voor de klant die daardoor kan rekenen op de juiste kwailteit van de door hem/haar gekozen oplossing en daarvoor geselecteerde installateur.

 

Binnen Holshof werken en investeren wij aan de optimalisatie van deze normering door de selectie van toe te passen materialen en de opleiding van onze monteurs daarbij. De door ons gevoerde produkten kennen een hoogwaardige kwaliteit, met ondersteuninng van de fabrikanten en eventuele importeurs binnen deze norm. Wij selecteren deze partijen met de grootste zorg en kunnen daardoor de gewenste ondersteuning bieden in de lengte van jaren, waarbij u gebruikt maakt van de door ons geleverde installatie. Naast onze expertise binnen regie, engineering  en uitvoering borgen wij hierdoor dat uw investering levert wat we hebben afgesproken om de verwachting te realiseren en waarop gebaseerd u ons heeft gekozen als installateur. Hiervoor staan wij als bedrijf voor u klaar in de breedste zin.

U mag er op vertrouwen dat wij binnen de juiste normen en regels installaties uitvoeren. Stel derhalve vooraf de vraag welke certificeringen er zijn en of deze passen binnen de bandbreedte van de voor u uit te voeren aanleg/installatie. Bij de toepassing installaties zullen wij ten allen tijdde borgen dat we volgens deze code invulling geven van het gevraagde.

Heeft u de behoefte aan een keuring van uw installatie, laat ons dit weten, wij verzorgen dit voor u, dan wel door onze eigen vakmensen danwel door derden, met als doel dat u zonder risico’s gebruik kunt blijven maken van de voorziening.

Scroll to Top